Volba pro město Bučovice

Ohlasy zastupitelů k volebnímu období 2014–2018

Michal Crhák

Co se nám v uplynulém volebním období podařilo?

Když bych na tuto otázku měl odpovědět za vedení města, kterého byla Volba pro město do jara 2017 součástí, vidím posun v otázce budování obchvatu. Z počátku Ředitelství silnic a dálnic řešení obchvatu Bučovic odsouvalo, a přestože přeložka neprošla posuzováním vlivu na životní prostředí, nemělo ŘSD, žádné další řešení. V období od roku 2014 se podařilo prosadit přes Ministerstvo dopravy ČR zahájení projektové přípravy obchvatu a v této době se čeká na jeho zapracování do nového územního plánu města. I když bychom si jistě všichni přáli, aby přípravy na stavbu obchvatu šly rychleji, rozhodně se tento proces posouvá kupředu.

Jako velké pozitivum také hodnotím investice do oprav budov v majetku města. Podařilo se zrekonstruovat budovy základní umělecké školy a hasičské stanice. Kromě oprav městských budov se také zahájila revitalizace lesoparku Kalvárie. Tento park, který byl kdysi chloubou města, se za roky nedostatečné péče proměnil spíše v prales. Nyní dojde k jeho obnově a opět se stane parkem, kam mohou občané vyrazit s dětmi na procházky a nebudou se muset bát, že si na některé neudržované cestě zvrtnou kotník.

Sám za sebe musím velmi kladně hodnotit prohloubení spolupráce s osadními výbory místních částí našeho města. Na základě jejich podnětů byl přesunut a zrekonstruován přístřešek u autobusové zastávky v Kloboučkách a vybudován nový přístřešek k zastávce u točny v Marefích. Po mnoha letech došlo také k investicím do údržby a oprav místních rozhlasů v Černčíně a v Kloboučkách.

Do nadcházejícího volebního období si kladu jako jeden z hlavních cílů pro vedení města intenzivní jednání o stavbě obchvatu. Musí být bez zbytečných odkladů dokončen nový územní plán města a poté obnovena komunikace s ministerstvem dopravy o realizaci obchvatu. Bez osobního nasazení starosty a vedení města, budeme odsunuti na druhou kolej a přednost dostanou jiná města v republice, která za svůj obchvat aktivně bojují. Dale vidím jako hlavní cíl dokončení rozpracovaných projektů, tj. dokončení rekonstrukce hřbitova, revitalizace areálu bývalých UP závodů, dokončení revitalizace lesoparku Kalvárie. Co se místních částí týče je třeba zaměřit se na chátrající budovy bývalých základních škol v Černčíně a Marefích. Místní obyvatelé dlouhodobě volají po prostorách pro pořádání kulturních akcí a místu pro sdružovaní, k tomuto by mohly sloužit budovy bývalých škol.

MUDr. Radovan Válek

Poslední dvě volební období jsem pracoval na tom, aby se obchvat města stal jediným řešením na dopravní tepně I/50, která vede Bučovicemi. Poněkud neskromně musí říct, že jsem to byl já, kdo si našel cestu až na Ministerstvo dopravy a přesvědčil je o tom, že jedině obchvat řeší problém této mezinárodní silnice ve městě Bučovicích. Díky tomu také Ředitelství silnic a dálnic variantu obchvatu začalo rozpracovávat. Proto jsem také inicioval přípravu nového Územního plánu města a komplexní pozemkové úpravy, což jsou dva zásadní kroky k obchvatu. Byť jsem se vzdal funkce starosty, tak budu trvat na tom, aby nové vedení města v této práci pokračovalo.

Stál jsem na začátku pravidelné údržby městského majetku a budu se zasazovat o to, aby i v dalším volebním období vznikl plán čtyř velkých projektů (vzpomeňte na komunikaci Marefy žleb, Vlárská, Úlehla I, Úlehla II), které posunou město o kus dopředu.

Jsem zastáncem toho, aby vedle sebe ve městě fungovala kultura pro různě náročné občany – od folkloru přes městské slavnosti až po vyšší kulturu jako jsou koncerty vážné hudby. I nadále je mým cílem tuto pestrost prosazovat a podporovat.

Luděk Hubal

Několik slov k místním částem

Jedna věc mě trochu překvapila, když jsem si kdysi poprvé podrobně prostudoval rozpočet města. Jak málo peněz z celkové sumy je určeno na investice a rozvoj města. Když před 8 lety dostala Volba pro město od občanů tolik důvěry, aby se mohla podílet na vedení města, bylo vidět postupné oživení. Zatím tento trend pokračuje a nezapomíná se ani na místní části.

Jejich obyvatelé se právem po dlouhá léta cítili opomíjeni. Větší zrovnoprávnění vůči centrální části je za poslední dvě volební období znatelné.

U nás v Černčíně by sice na spočítání dokončených investic stačily prsty jedné ruky, ale další věci jsou rozdělány nebo připravovány. Než totiž dojde od záměru k realizaci, uteče většinou několik let. Například díky kanalizaci nám splašky neznečišťují životní prostředí, máme nový povrch silnice, v brzké době jistě dojde i na kamenitou cestu kolem Žáčků ke družstvu, ledkové veřejné osvětlení jsme měli jako jedni z prvních, jsou vykoupeny pozemky na chodník – cyklostezku do Bučovic, vyčlenit peníze a může se začít. Opravena křižovatka-točna na Potoční. Hasička patří opět hasičům. Místo nebezpečných topolů je hrušňová alej. V rámci KoPÚ jsou naplánovány asfaltové komunikace okolo obce. Drobné úpravy ve spolupráci s TS oživily obec. Věřím, že se najde způsob, jak pohnout i s opravou bývalé školy.

A velmi zajímavé mi přijde to, že některé realitní kanceláře doporučují mladým rodinám Černčín jako dobré místo pro život.

Libuše Hrdinová

Vážení spoluobčané,

před více jak 12 lety jsem byla matkou dvou malých dětí, která v místní části Vícemilice postrádala mnohé. Například k MŠ nevedl žádný chodník, nebylo hřiště, děti si neměly kde hrát. Základní škola byla zrušena, což starousedlíci nesli velmi těžce. A mnoho dalších maličkostí, které tvořily velký problém...

Neustále jsem si kladla otázku, proč s tím vedení města nic nedělá?

Neměla jsem žádné politické ambice, ale nápad zřídit osadní výbory ve všech místních částech se dnes potvrdil jako velmi přínosný. Jako předsedkyně OV, posléze členka Zastupitelstva Města Bučovice jsem začala usilovat o investice do naší místní části.

Městským majetkem je i víceúčelová budova, která se zateplila, vyměnila se okna a vchodové dveře. Byly upraveny točité schody, nyní jsou bezpečnější. Opraven byl i strop a obložení v hale. V letošním roce budou kompletně zrekonstruovány sociální zařízení.

Jsou vykoupeny pozemky k výstavbě cyklostezky, uvažuje se o propojení s Nevojicemi až do Nesovic.

Každým rokem se opravují chodníky a místní komunikace, které letos osvětlují nové, úsporné LED lampy.

Nejvíce jsem se angažovala při rozdělování finančních dotací neziskovým organizacím. Každý rok obdržel FC Vícemilice nemalou částku, kterou investoval do výstavby fotbalového hřiště, kde se odehrávají nejen sportovní utkání, ale i všechny kulturní a společenské akce.

Jako členka Volby pro město chci zúročit zkušenosti z předchozích období pro další rozvoj města a spokojenosti občanů.