Volba pro město Bučovice

Děkujeme všem voličům, kteří nám dali svůj hlas v komunálních volbách 2018

Vašich hlasů si velmi vážíme a stejně jako v minulých letech, jsou i nyní pro nás velkým závazkem pro nadcházející práci v novém zastupitelstvu.

Hlavní body našeho programu:

Přetížená doprava

I nám vadí páteční kolony na silnici E 50.
Obchvat města je naše priorita! Chceme:

 • dokončit nový územní plán jako nutnou podmínku pro vybudování obchvatu
 • a dále aktivně jednat o zahájení stavby obchvatu.

Kultura a sport

 • Podpora kulturních akcí (Městské slavnosti, Zámecký košt vín, hody a další).
 • Podpora sportovních organizací i jednotlivců, kteří svými úspěchy reprezentují město.
 • Podpora dobrovolnických organizací a spolků (divadlo, senioři, folklór).
 • Prohlubování spolupráce města s bučovickým zámkem (obnova zámku, pořádání kulturních akcí).

Místní části

 • Podpora zachování a obnovy tradic v místních částech.
 • Rekonstrukce chodníku Bučovice–Černčín a stavba chodníku Bučovice–Kloboučky.
 • Prohlubování spolupráce s osadními výbory.

Hospodaření města

 • Důsledná peče o městský majetek (opravy chodníků, místních komunikací, městských bytů).
 • Aktivní vyhledávání dotací a jejich maximální využití.
 • Zbytečně nezvyšovat zadlužení města.
 • Na začátku volebního období vytvořit plán velkých investic města na další 4 roky.

Co dalšího chcete zlepšit?

 • Rekonstrukce hřbitova a smuteční síně.
 • Dokončit revitalizaci lesoparku Kalvárie.
 • Bezbariérový přístup na polikliniku.
 • Zřízení „seniortaxi“.
 • Podpora nové výstavby rodinných domů v areálu bývalého UP.
 • Podpora volnočasových aktivit mládeže.
 • Pokračování ve zlepšování práce městského úřadu.
 • Výstavba nových parkovacích míst.